Posvítím ti do tmy básní (Michal Horáček/Hynek Koloničný – Český kalendář)